Centralhuset konferens

Centralhuset Konferens ligger i Göteborgs Centralstation, följ skyltarna märkta “Hotell”. Centralhuset Konferens har gemensam entré med First Hotel G, från hotellentrén ta rulltrappan upp och i receptionen gå till vänster. Karta finns här. Mer information här.

Kurser

Dokumentinfos kurslokaler