Tydligt behov som är olagligt

Polisen vill testa på Skavsta
21 jan 2020

Lagändring krävs för att polisen ska få testa ansiktsverifiering

//
Kommentarer0

Polisen planerar att inleda en pilotverksamhet för kontroll av biometriska kännetecken vid Skavsta flygplats och har inför det begärt ett förhandssamråd med Datainspektionen.
– Vår bedömning är att polisen har ett tydligt behov av att få utföra det tänkta testet, men för att det ska bli möjligt krävs en ändring i lagstiftningen. Därför skickar vi vårt svar på polisens förhandssamråd för kännedom till regeringen, säger Elena Mazzotti Pallard som är jurist på Datainspektionen.

Läs mer här