Många nya lagar

Kommer Sverige att hinna?
9 feb 2018

Lagförslag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning

/
Postad av
/
Kommentarer0

”Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver att svenska författningar anpassas för att säkerställa både att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, vilket är samma dag som EU:s dataskyddsförordning börjar tillämpas.” Läs mer