E-arkiv - En prisvärd och säker lösning

20 maj 2015

Landstinget Västernorrland inför elektroniskt arkiv

//
Kommentarer0

Den 4 maj infördes elektronisk arkivering av journalinformation från gamla IT-system i Landstinget Västernorrland. Steget är historiskt och säkrar åtkomsten av information för framtiden. Dessutom upphör kostnaderna för att hålla de gamla IT-systemen igång.

–Viss information ska arkiveras för framtiden som en del av vår historia, på samma sätt som vi arkiverat pappershandlingar sedan medeltiden. Dessutom sparar landstinget mycket pengar då man slipper kostnader för gamla IT-system, samtidigt som åtkomsten till den viktiga informationen säkras, säger Erik Norgren, landstingsarkivarie.

Läs mer här