Digital mognad behöver öka

Behov av riktade insatser
24 jun 2019

Långa projekt och ökande IT-kostnader hos myndigheter

//
Kommentarer0

Myndigheten DIGG har analyserat myndigheters strategiska it-projekt, it-kostnader och mognad och summerat resultaten i en rapport som nu är lämnad till regeringen. Rapporteringen av strategiska it-projekt omfattar 182 pågående strategiska projekt hos 53 myndigheter.

– Att ha en låg digital mognad inom områdena nyttorealisering och it-kompetensförsörjning är förenat med risker. Här skulle riktade insatser göra stor nytta. Det blir också omöjligt att veta huruvida projektet har lyckats eller ej, om man inte vet när nyttorna förväntas inträffa eller vem som ansvarar för att förverkliga nyttan, säger Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG.

Läs DIGGs rapport här