Förlängd avtalsspärr

12 feb 2016

Leverantör ansöker om överprövning gällande upphandling av e-arkiv

//
Kommentarer0

Den 25 januari 2016 meddelade tre kommuner i samverkan, genom ett tilldelningsbeslut, att man avser teckna avtal med Formpipe gällande e-arkiv som tjänst. En leverantör har nu ansökt om överprövning av upphandlingen och avtalsspärren förlängs därmed tills förvaltningsrätten har avgjort målet.

Läs mer här