Nytt IT-stöd för Linköping

17 jun 2015

Lidköpings kommun valde Artvise

//
Kommentarer0

Lidköpings kommun har efter utvärdering av ett antal system genom en direktupphandling tilldelat Artvise AB som leverantör av systemstöd för kundcenter.

Lidköpings kommun formar ett kontaktcenter som ska vara en väg in till kommunen och ska kunna ta emot ärenden via telefon, e-post, sociala medier, sms och personliga besök. En viktig uppgift blir även att guida till självservice via webb och e-tjänster. Medborgarna skall på så sätt få tillgång till kommunens information och tjänster när som helst på dygnet. Kontaktcentret har också en viktig funktion som informationskanal vid oplanerade händelser och akuta krissituationer.

Läs mer här