Kritik för brister i diarieföring

29 jun 2017

Livsmedelsverket kritiseras för bristande diarieföring

//
Kommentarer0

Efter granskning kritiseras Livsmedelsverket av justitiekanslern för brister i diarieföringen av vissa ärenden m.m.

Läs mer här