Redovisning av molntjänster i staten

22 apr 2016

Molntjänster – ny rapport

//
Kommentarer0

Pensionsmyndigheten har redovisat ett regeringsuppdrag ”Molntjänster i staten – En ny generation av outsourcing”. Redovisningen innehåller en analys och värdering av potentialen av molntjänster samt en redovisning av vilka risker och hinder som är förenade med användningen.

Läs mer här