Strategi för miljödatahantering

Naturvårdsverket och deras strategiska arbete med miljöinformation
29 aug 2018

Möt en av talarna: Ulrika Domellöf Mattson

/
Postad av
/
Kommentarer0

Christer Atterling pratar med Ulrika Domellöf Mattson som är ordförande i förvaltningsgruppen för Strategi för miljödatahantering pratar med Christer Atterling Dokumentinfo:

Christer: Förklara vad ni menar med miljödata

Ulrika: Vi pratar idag mest om miljöinformation, och att miljöinformation omfattar både information och data. Det finns en definition i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG artikel 2, så svaret kan vara: data/information om tillståndet i miljön, påverkansfaktorer, miljöpåverkan, åtgärder och dess genomförande, analyser och effekter. Eller ännu enklare data/information om hur miljön mår och om hur miljöarbetet går.

Christer: Vad ser Du som den stora nyttan med strategisk hantering av miljödata?

Ulrika: Vi ser miljöinformation/data som en strategisk resurs som i förlängningen kan bidra till att uppnå våra miljömål och Naturvårdsverkets vision om ”En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer” samt visionen för Strategi för miljödatahantering: Väl hanterade miljödata kommer till nytta och gör skillnad för miljön. Miljödata är en viktig samhällsresurs som väl hanterad och flitigt använd bidrar till en bättre miljö genom att ge underlag för uppföljning, analys, förståelse, beslut och agerande. Miljödata ska vara lätt tillgängliga, enkla att använda och effektivt förvaltade. Kortfattat: Det är först vid användande som information/data gör nytta. Vi ser att en strategisk hantering av miljödata kan underlätta användande och därmed ge nytta.

Christer: Hur fungerade samarbetet med de andra myndigheterna när ni tog fram strategin?

Ulrika: Det fungerade alldeles utmärkt. Alla bidrog och alla ville verkligen landa denna strategi i något gemensamt och alla såg behovet och nyttan av det.

Christer: Vad har varit (är) den stora utmaningen?

Ulrika: Den stora utmaningen är att ge incitament till den stora förändring av arbetssätt som detta innebär.

 

Anmäl dig till konferensen så får du höra mer från Naturvårdsverket och deras strategiska arbete med miljöinformation.