Kallelser inte allmänna handlingar

Trots extern koppling
5 okt 2020

Möteskallelser inte allmänna handlingar

//
Kommentarer0

Kammarrätten har i ett avgörande gjort samma bedömning som Region Gotland när det gäller kallelser till ett möte. Eftersom kallelserna inte expedierats och saknar ärendeanknytning så är inte handlingarna att betrakta som allmänna enligt Kammarrätten i Stockholms bedömning.
Detta trots att det, enligt klagande, fanns en extern koppling och ärendet var avslutat.

Kammarrätten Stockholm Mål nr 4602-20