Utbildningar och verktyg

Systematiskt informationssäkerhetsarbete
16 apr 2019

MSB satsar på att förbättra informationssäkerheten i kommuner, regioner och länsstyrelser

//
Kommentarer0

– Vi har, i samarbete med länsstyrelserna och SKL, tagit fram utbildningar och verktyg som förbättrar förutsättningarna för och bidrar till ett systematiskt informationssäkerhetsarbete på ett mer övergripande sätt, säger Hanna Lagerquist, projektledare på enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete vid MSB.

Flera nya produkter har också lanserats. Nyligen gav MSB ut en översikt av Metodstödet som på ett mer lättillgängligt sätt förklarar hur en organisation arbetar fram ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Ett nytt koncept, ”CISO:s vänner”, har också tagits fram för att bistå CISO med tips och råd kring hur andra roller och funktioner i en organisation kan stötta i informationssäkerhetsarbetet.

Läs mer på MSBs webb