Digitalisering

Ny myndighet i Sundsvall
9 apr 2018

Myndigheten för digital förvaltning tar form

//
Kommentarer0

Organisationskommittén för inrättandet av Myndigheten för digital förvaltning (Fi 2017:09) har tagit fram förslag till styrdokument för myndigheten vars verksamhet ska starta den 1 september 2018. Myndigheten ska finnas i Sundsvall och uppgifterna är att samordna och stödja digitaliseringen av stora delar av den offentliga sektorn