IT-system dyra

Hindrar digitalisering
20 aug 2019

Myndigheter begränsas av dyra IT-system

//
Kommentarer0

Sveriges Radio: Enligt forskaren Johan Magnusson går merparten av statliga myndigheters kostnader för IT åt till att underhålla gamla IT-system som hindrar digitalisering.

It-systemen blir särskilt dyra eftersom de ofta drivs av gammal teknologi. Om en myndighet till exempel vill utveckla en app för mobiltelefoner måste den anpassas till den föråldrade tekniken, vilket kan göra att det helt enkelt blir för kostsamt. På så sätt bromsar it-systemen digitaliseringen.

Läs här