Regeringen satsar på e-arkiv

20 maj 2015

Myndigheternas arkiv blir digitala

//
Kommentarer0

Regeringen har idag beslutat om medel till Statens servicecenter, så att utvecklingen av en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv kan fortsätta.

-E-arkiv innebär ökad transparens och bättre tillgång till information för både allmänhet, journalister och forskare. Med en gemensam lösning minskar vi statens kostnader för e-arkiv, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Den gemensamma tjänsten ska göra det enklare och billigare för myndigheter att skaffa ett e-arkiv, men också bidra till ökad öppenhet och tillgång till information om den statliga förvaltningen. Tjänsten ska kunna användas inom hela statsförvaltningen och utvecklas inom ramen för regeringens nya e-förvaltningssatsning. Syftet med satsningen är att underlätta medborgarnas och företagens kontakter med det offentliga och stimulera digitaliseringen av statsförvaltningen.

-Statens servicecenter är ett viktigt verktyg för att effektivisera statsförvaltningen. Det är glädjande att Statens servicecenter nu kan ta nästa steg i utvecklingsarbetet för att på sikt kunna erbjuda tjänsten e-arkiv till statsförvaltningens alla myndigheter, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Läs mer här