Äldre handlingar återfunna

Skåpet öppnades efter 25 år
4 mar 2019

Mysteriet med det låsta skåpet

//
Kommentarer0

På Linköping kommuns webbplats finns historien om det låsta skåpet, den envise vaktmästaren, den funna nyckeln och de återfunna gamla handlingarna.

– Det har bara stått där, låst. Vi fick höra att nyckeln skulle ligga i ett fack ovanför skåpet men det fanns inget där så då antog vi att nyckeln helt enkelt hade förlagts, säger Karin Wennerqvist som är kommunalrådssekreterare och arbetar i Linköpings stadshus.

När nyckeln återfanns och skåpet kunde öppnas återfanns äldre handlingar, de äldsta 100 år gamla, som nu återfinns i stadsarkivet.

Läs mer