Hur optimerar du ditt nätverkande?

2 nov 2017

Nätverkandets möjligheter och utmaningar

//
Kommentarer0

– Konsten att lära av andra

Kompetensutveckling, aha-upplevelse och stöttning i arbetet genom andras erfarenheter. Men hur får du ut det bästa av nätverkandet?

Den 19 oktober träffades Dokumentinfos nätverk om e-arkiv för tredje gången sedan uppstarten. Denna gång var det en mindregrupp av nätverkets 30-tal medlemmar som samlades på Regionarkivet Halland i Halmstad.

Arkivformat, integritet i arkivet vs. öppenhet och tillgänglighet, föredrag från medlemmars erfarenheter av e-arkiv och funderingar kring den ständigt aktuella dataskyddsförordningen diskuterades. Men också betydelsen av nätverkandet; vad är syftet med ett nätverk, vad kan det bidra till och hur optimerar vi nyttan av en nätverksträff?

Det som kanske vara mest intressant under dagen var diskussionerna kring e-arkivet och dess möjligheter att sammanställa olika typer av information och hur avvägningen mellan att skydda den personliga integriteten och göra informationen tillgänglig ska ske, samt vilken roll arkivarien ska ha i detta. Här är svaret kanske inte så enkelt, men genom att diskutera med andra kan man få nya infallsvinklar och kunskaper.

I detta blogginlägg kan du läsa mer om hur vi på Dokumentinfo ser på nätverkande och vad vi tycker man ska tänka på när man nätverkar.

Här kan du anmäla dig och läsa mer om Dokumentinfos nätverk Arkiv e. Välkommen till vår nästa nätverksträff i Uppsala 6 mars!