Vad hände med Wallenberg?

Mer material offentligt
16 sep 2019

Nu finns 170 000 offentliga dokument om Raoul Wallenberg

//
Kommentarer0

I och med ett regeringsbeslut i augusti kan ytterligare 40 000 sidor handlingar från 1970 fram till 2018 läsas. Samtliga 170 000 sidor finns tillgängliga i Regeringskansliets arkiv för den som vill läsa om arbetet med att utröna Raoul Wallenbergs öde.

Sekretessprövningen är ett av regeringens mest omfattande ärenden någonsin och omfattar fyra hyllmeter, 65 pärmar, med handlingar. I den omfattande dokumentationen finns ett 230-tal sidor, alltså ungefär en halv procent av handlingarna, som innehåller enskilda uppgifter som fortfarande omfattas av sekretess. Alla uppgifter som har relevans för arbetet med att försöka förstå vad som egentligen har hänt Raoul Wallenberg har lämnats ut.

Läs mer på regeringen.se