e-förvaltning

24 apr 2015

Ny roll för ESV inom e-förvaltning

//
Kommentarer0

Regeringen har fattat beslut om att ge Ekonomistyrningsverket (ESV) en ny roll inom e-förvaltningsområdet i samband med en satsning på e-förvaltning.

ESV ska i sin nya roll ge stöd till regeringen, Regeringskansliet och myndigheterna och därigenom bidra till en förbättrad styrning och samordning av den övergripande it-användningen i statsförvaltningen.

– ESV kommer att kunna se digitaliseringen av förvaltningen i ett helhetsperspektiv. Det är mycket välkommet och kommer att underlätta att sätta den enskilde medborgarens och den enskilde företagarens behov i centrum för utvecklingen av framtidens digitala samhällsservice, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Läs mer här