Integritetskänslig teknik

Anonymiseras med ny teknik
2 sep 2019

Ny teknik för anonymiserad ansiktsigenkänning

//
Kommentarer0

IDG skriver om teknik för ansiktsigenkänning som är anonymiserad och som snart kommer att börjas användas i Stockholm.Ansiktsigenkänning är på tapeten runt om i världen, och tekniken är känslig ur integritetssynvinkel.

– Vår anonymiserade ansiktsigenkänning har en tydlig ekvivalens med bästa praxis för datauppsättningar inom forskning och de riktlinjer som tagits fram av Eurostat. Vi använder mycket högre anonymitetskriterier än offentligt släppta anonymiserade patientdata och liknande känslig data. Eftersom vi är i slutet av en patentprocess, och behöver vänta in den processen, kan vi inte gå in på exakta detaljer om hur vi anonymiserar och sparar datan, säger Fredrik Hammargården som är en av grundarna till företaget bakom tekniken, Indivd.

Läs mer på idg.se