Informationshantering

Digitalisering
20 aug 2019

Ny vägledning om myndigheters informationshantering

//
Kommentarer0

eSams juridska expertgrupp har under våren utarbetat en vägledning som heter ”Digitalisera rätt – en praktisk juridisk vägledning”. Vägledningen ska stödja myndigheternas arbete med att införa en helt digital hantering av information från ax till limpa. Vägledning ska fungera som en bro mellan teknik och juridik och grundtanken är att den ska hjälpa till för att skapa bra förutsättningar för utveckling av digitala tjänster som lever upp till experternas tolkning av de regler som gäller.

I skriften går man igenom fyra olika delar av informationshanteringen som man kallar led. Det är 1) Att färdigställa e-handlingar 2) Att ge in e-handlingar, 3) Att handlägga ärenden och 4) Att expediera e-handlingar. De fyra leden syftar till en (rätts)säker digital ärendehantering med e-tjänster där den enskilde interagerar med myndigheten via dess e-tjänst, myndigheten tar emot, handlägger och expedierar information till den enskilde helt digitalt. Vägledningens 66 sidor visar med all tydlighet att det är förenat med arbete att digitalisera informationshanteringen.

– Det här är kanske den mest användbara av våra juridiska vägledningar. Syftet är att stödja myndigheterna i arbetet med att införa en helt digital hantering av information, dels i myndighetens verksamhetssystem, dels i generella stödfunktioner som till exempel kommunikation av meddelanden, e-legitimering, e-underskrifter, e-arkiv och eget utrymme, säger Johan Bålman på eSams webbplats.

Ta del av eSams vägledning här