Detaljerade lagar om personuppgiftsbehandling

Kompletterar brottsdatalagen
17 dec 2018

Nya lagar om personuppgifter

//
Kommentarer0

På Dagens Juridiks webbplats kan vi läsa att Riksdagen har sagt ja till att det ska införas mer detaljerade lagar om personuppgiftsbehandling för bland annat polisen, Tullverket och Skatteverket. Lagarna ska gälla utöver brottsdatalagen, som redan innehåller övergripande regler om personuppgiftsbehandlingen hos myndigheterna.

Den nya regleringens struktur innebär att brottsdatalagen, som ska tillämpas i hela rättskedjan, bildar ”den yttre ramen för regleringen och att registerförfattningarna inskränker rätten att behandla personuppgifter till behandling i vissa syften i respektive verksamhet”.

Registerförfattningarnas tillämpningsområden kommer alltså att vara snävare än brottsdatalagens.

Läs artikeln här