Kibi underlättar medialagring av vårddokumentation

26 feb 2016

Nya utsikter för Norrbotten med KIBI media

//
Kommentarer0

När Landstinget i Norrbotten (NLL) bestämde sig för att satsa på ett nytt system för medialagring kopplat till patientjournalen behövde man inte titta långt. Med KIBI’s scanningsfunktion redan implementerad i verksamheten, var NLL tidigt ute med att undersöka om KIBI även kunde erbjuda en funktion för fångst och visning av medicinska bilder och video samt vårddokumentation. Lösningen blev KIBI Media.

Läs mer här