Dokumentinfo

– Experter på informationshantering

Dokumentinfo är ett företag som vill förbättra informationshanteringen i Sverige.
Det gör vi som oberoende konsulter och utbildare. Vi erbjuder konsulttjänster, öppna kurser och anpassade utbildningar.


Håll dig uppdaterad inom informationshantering! Läs vår blogg på adressen olleebbinghaus.se eller anmäl dig till Dokumentinfos nyhetsbrev som är gratis och utkommer varannan måndag. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, fyll i formuläret till höger.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Jag samtycker till att Dokumentinfo behandlar personuppgifter för att regelbundet skicka nyhetsbrev. Läs vår integritetspolicy

Nyheter

14 aug 2015

Tieto köper Software Innovation

//
Kommentarer0
Tieto har tecknat avtal om att förvärva Software-Innovation I juni tecknade Tieto ett avtal om förvärv av den norska ECM produktleverantören Software Innovation för 610 Miljoner norska kronor. Köpet genomförs troligen under hösten. Läs mer här
14 aug 2015

Kriminalvården väljer Platina

//
Kommentarer0
Kriminalvården tecknar avtal med FormPipe om ECM-produkten Platina. – Det är mycket glädjande att ytterligare en stor svensk myndighet väljer Formpipe som leverantör av sin centrala lösning för dokument- och ärendehantering. Vi bedömer detta som en instegsaffär med potential att...
Läs mer
14 aug 2015

ÅF väljer DQC för SharePoint support

//
Kommentarer0
Konsultbolaget ÅF väljer DQC för att tillhandahålla support och förvaltning av intranät och framtida SharePoint-applikationer. – Genom detta samarbete med DQC frigör vi interna resurser för att fokusera på kärnverksamheten och utveckling av våra affärssystem, vi har haft ett långt...
Läs mer
14 aug 2015

e-arkiv – Fem kommuner väljer LTA från FormPipe

//
Kommentarer0
Formpipe får tilldelningsbeslut från fem kommuner i Stockholm gällande Long-Term Archive. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 22 Mkr över en åttaårsperiod. Tilldelningsbeslutet gäller en avtalsperiod om fyra år med optioner om förlängning på ytterligare fyra år. Det totala anbudspriset...
Läs mer
14 aug 2015

E-delegationen upphörde 30 juni

//
Kommentarer0
Den 30 juni upphörde e-delegation. Delegation har sedan 2009 verkat för digitalsering och utveckling av e-förvaltningen. Nu kommer andra att driva detta arbete vidare. På Näringsdepartementet inrättades E-förvaltningsenheten och Ekonomistyrningsverket (ESV) fick i uppdrag att vara stabsstöd i e-förvaltningsfrågor. Läs...
Läs mer
14 aug 2015

Hemlig häst

//
Kommentarer0
Namnet på en häst som ägdes av målsäganden i ett sexualbrottmål skrevs ut i domskälen. Genom en enkel sökning på internet kunde kvinnans identitet avslöjas. JK riktar nu kritik mot en rådman för att hästens namn skrevs ut. Läs mer...
Läs mer
17 jun 2015

Intervju med Per Furberg

//
Kommentarer0
Dokumentinfo: Du har i mer än 20 år arbetat med frågor som handlar om anpassning av lagar och regler för att passa i en tillvaro där olika IT-lösningar driver på och ersätter traditionella pappersbaserade lösningar. Hur ser du på utvecklingen?...
Läs mer
17 jun 2015

e-samverkan: Digitalt samarbete över myndighetsgränser

//
Kommentarer0
Fjorton myndigheter har tillsammans med SKL tecknat en överenskommelse om att driva ett program för digital samverkan kallat E-samverkansprogrammet. De totalt femton medlemmarna vill tillvarata de kunskaper och erfarenheter som uppstått genom det tidigare samarbetet, E-delegationen. Medlemmarnas generaldirektörer utgör styrningen...
Läs mer
17 jun 2015

Lidköpings kommun valde Artvise

//
Kommentarer0
Lidköpings kommun har efter utvärdering av ett antal system genom en direktupphandling tilldelat Artvise AB som leverantör av systemstöd för kundcenter. Lidköpings kommun formar ett kontaktcenter som ska vara en väg in till kommunen och ska kunna ta emot ärenden...
Läs mer
17 jun 2015

Addnode: ny affärsområdeschef för Process Management

//
Kommentarer0
Andreas Wikholm har utsetts till ny affärsområdeschef för Addnode Groups affärsområde Process Management. I Addnode Group ingår bland andra företagen Idainfront, Tekis, Arkiva och Decerno. -Andreas har stor erfarenhet från den offentliga IT-marknaden och en bevisad förmåga att leda och...
Läs mer
17 jun 2015

Offentlig förvaltning: Svårt att styra IT-projekt

//
Kommentarer0
En vanlig uppfattning om IT-projekt inom offentlig förvaltning är att politiker beslutar och administratörer sedan genomför projekten. I verkligheten ser det betydligt mer komplext ut, med en mängd olika aktörer som samverkar. Det innebär att IT-projekt stöter på svårigheter, men...
Läs mer
17 jun 2015

Arkivarie, controller eller strateg?

//
Kommentarer0
-Det kanske är nödvändigt med en titelförändring för arkivariernas överlevnad i en tuff värld där både it-utbildade och verksamma inom informationsyrken börjar ta för sig av vår profession som dokument-hanteringsexperter, skriver Anneli Brattgård, arkivarie, i Tidningen Arkiv. -Men då borde...
Läs mer
17 jun 2015

Nordens Bästa Intranät bygger på SharePoint

//
Kommentarer0
Diös fastigheter har fått priset Nordens Bästa Intranät, resultatet av en medveten utveckling mot nytta och användarnas upplevelser. SharePoint har funnits länge i företaget som dokumenthantering men nu har alla de möjligheter till samarbete som finns i programmet utnyttjats. –I...
Läs mer
17 jun 2015

e-Arkiv i samverkan

//
Kommentarer0
Eskilstuna kommun tillsammans med Enköping, Strängnäs och Västerås har nu tagit fram gemensamma handlingsplaner för utveckling av infrastruktur, bostadsbyggande, bevarande av Mälaren och en effektiv förvaltning. Men även gemensamt e-arkiv och samverkan mellan IT-avdelningarna finns med i planerna. -I våra...
Läs mer
17 jun 2015

Medborgarförslag om nytt arkiv

//
Kommentarer0
De lokala arkiven kanske kan få lite extra uppmärksamhet i samband med att Ängelholm ska fira sina 500 år nästa år, skriver Helsingborgs Dagblad. Arkivsituationen har uppmärksammats tidigare, men någon lösning har man inte fått fram. För tillfället finns arkiven...
Läs mer
5 jun 2015

NLA och Dokumentinfo i samarbete

//
Kommentarer0
Föreningen Näringslivets Arkivråd NLA, är nu partner till Dokumentinfo. För medlemmarna i NLA innebär detta bland annat rabatter på Dokumentinfos konferenser. -Vi fokuserar alltid på våra medlemmar. Därför är det glädjande för oss att kunna erbjuda rabatter på DokumentInfos arrangemang...
Läs mer
4 jun 2015

Kammarkollegiet om det nya informationsförsörjningsavtalet

//
Kommentarer0
Ett nytt informationsförsörjningsavtal är på gång för myndigheterna. Dokumentinfo ringde därför upp Jan Lundh, ramavtalsansvarig på Kammarkollegiet, för att ställa några frågor för att reda ut vad som gäller i framtiden. Dokumentinfo: Vad kan man avropa på det kommande informationsförsörjningsavtalet?...
Läs mer