Dokumentinfo

– Experter på informationshantering

Dokumentinfo är ett företag som vill förbättra informationshanteringen i Sverige.
Det gör vi som oberoende konsulter och utbildare. Vi erbjuder konsulttjänster, öppna kurser och anpassade utbildningar.


Håll dig uppdaterad inom informationshantering! Läs vår blogg på adressen olleebbinghaus.se eller anmäl dig till Dokumentinfos nyhetsbrev som är gratis och utkommer varannan måndag. För att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, fyll i formuläret till höger.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Jag samtycker till att Dokumentinfo behandlar personuppgifter för att regelbundet skicka nyhetsbrev. Läs vår integritetspolicy

Nyheter

17 jun 2015

e-Arkiv i samverkan

//
Kommentarer0
Eskilstuna kommun tillsammans med Enköping, Strängnäs och Västerås har nu tagit fram gemensamma handlingsplaner för utveckling av infrastruktur, bostadsbyggande, bevarande av Mälaren och en effektiv förvaltning. Men även gemensamt e-arkiv och samverkan mellan IT-avdelningarna finns med i planerna. -I våra...
Läs mer
17 jun 2015

Medborgarförslag om nytt arkiv

//
Kommentarer0
De lokala arkiven kanske kan få lite extra uppmärksamhet i samband med att Ängelholm ska fira sina 500 år nästa år, skriver Helsingborgs Dagblad. Arkivsituationen har uppmärksammats tidigare, men någon lösning har man inte fått fram. För tillfället finns arkiven...
Läs mer
5 jun 2015

NLA och Dokumentinfo i samarbete

//
Kommentarer0
Föreningen Näringslivets Arkivråd NLA, är nu partner till Dokumentinfo. För medlemmarna i NLA innebär detta bland annat rabatter på Dokumentinfos konferenser. -Vi fokuserar alltid på våra medlemmar. Därför är det glädjande för oss att kunna erbjuda rabatter på DokumentInfos arrangemang...
Läs mer
4 jun 2015

Kammarkollegiet om det nya informationsförsörjningsavtalet

//
Kommentarer0
Ett nytt informationsförsörjningsavtal är på gång för myndigheterna. Dokumentinfo ringde därför upp Jan Lundh, ramavtalsansvarig på Kammarkollegiet, för att ställa några frågor för att reda ut vad som gäller i framtiden. Dokumentinfo: Vad kan man avropa på det kommande informationsförsörjningsavtalet?...
Läs mer
4 jun 2015

Betydande brister i kommunernas informationssäkerhet

//
Kommentarer0
I tidningen Dagens Samhälle utvecklar Fia Ewald, enhetschef på MSB, sin syn på informationssäkerheten i kommunerna. En gemensam kommunal handlingsplan för att förbättra informationssäkerheten skulle både den enskilda kommunen och Sverige som helhet ha mycket att vinna på. Läs mer...
Läs mer
4 jun 2015

Offentliga rummet: Guldlänken till Västerås Stad

//
Kommentarer0
Mats Rundkvist och Maria Gill som arbetar med välfärdsteknologi inom Västerås stad har tagit hem utmärkelsen Guldlänken. De tog emot priset av it-minister Mehmet Kaplan på konferensen Offentliga rummet i Visby. -Mycket roligt! Vi ser välfärdstekniken som en framtidsfråga för...
Läs mer
4 jun 2015

Dokumentinfo på FALK-konferens

//
Kommentarer0
Dokumentinfo deltog i förra veckan på arkivföreningen FALKs årliga konferens i Lund. Bland annat demonstrerade Dokumentinfo systemet Dokumenthanteringsplan. Systemet är gratis för alla att prova på… Mer om Dokumenthanteringsplan
4 jun 2015

Fem kommuner i Portugal väljer svensk molntjänst

//
Kommentarer0
Fem kommuner i norra Portugal har gått samman och valt den svenska molntjänsten Infracontrol Online för att effektivisera sin tekniska förvaltning, förbättra driftövervakningen av tekniska installationer och få en effektivare ärendehantering. -Det är enkelt för våra medborgare att lämna synpunkter...
Läs mer
4 jun 2015

EVRY levererar dokumentstyrning till Statoil

//
Kommentarer0
Den nya lösningen syftar till att förbättra lagring, åtkomst till och återsökning av tusentals dokument som Statoils globala prospekteringsorganisation har genererat under sin långa verksamhet. Ett viktigt mål med projektet är att hjälpa användarna att organisera informationen så att lagring...
Läs mer
20 maj 2015

Formpipe får viktig affär från dansk myndighet

//
Kommentarer0
Anklagemyndigheden (danska Åklagarmyndigheten) väljer ECM-produkten Platina från Formpipe som IT-stöd för att förenkla dokument- och ärendehanteringen i anslutning till brottmålsärenden, administrativa ärenden samt överklagandeärenden. –Platina är en etablerad ECM-produkt som används hos många svenska myndigheter, exempelvis Skatteverket, Länsstyrelserna, rättsväsendet och...
Läs mer
20 maj 2015

Myndigheternas arkiv blir digitala

//
Kommentarer0
Regeringen har idag beslutat om medel till Statens servicecenter, så att utvecklingen av en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv kan fortsätta. -E-arkiv innebär ökad transparens och bättre tillgång till information för både allmänhet, journalister och forskare. Med en gemensam lösning minskar...
Läs mer
20 maj 2015

Landstinget Västernorrland inför elektroniskt arkiv

//
Kommentarer0
Den 4 maj infördes elektronisk arkivering av journalinformation från gamla IT-system i Landstinget Västernorrland. Steget är historiskt och säkrar åtkomsten av information för framtiden. Dessutom upphör kostnaderna för att hålla de gamla IT-systemen igång. –Viss information ska arkiveras för framtiden...
Läs mer
20 maj 2015

AIIM: Är ”ECM-eran” slut nu?

//
Kommentarer0
Det råder ingen tvekan om att företag och organisationer fortfarande ställer höga krav på sin informationshantering, men termen ”ECM” som beskrivning av mobil-, analytics-, moln- och samverkanstekniker har nog nu passerat sitt ”bäst-före-datum”. AIIMs president John Mancini säger i ett...
Läs mer