Uppdaterat direktiv

PSI ersätts
12 maj 2019

Nytt EU-direktiv om öppna data på gång

//
Kommentarer0

Ett kommande EU-direktiv ska göra offentliga data mer tillgängliga skriver Björn Hagström på IDG.Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn. Det är en tydlig markering att EU fått ett större mandat av medlemsländer att driva denna fråga hårdare och tydligare:

Till det nya direktivet kommer en akt tas fram med avgränsade extra värdefulla datamängder som alla medlemsländer måste tillgängliggöra som öppna data på ett enhetligt sätt via api:er. Data blir då jämförbar över hela EU och möjligheterna att använda den på spännande och innovativa sätt ökar rejält. Det ska bli spännande att följa den resan.

Läs hela artikeln här