Informationsförsörjning

24 apr 2015

Nytt ramavtal från Statens Inköpscentral för programvaror och tjänster

//
Kommentarer0

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling av Programvaror & tjänster 2014 – Informationsförsörjning.
Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:
-CGI Sverige
-Chas visual management
-Evry Integration
-HiQ International
-Knowit Aktiebolag
-Pulsen
-Tieto Sweden

Läs mer här