Svårhanterlig process möter nytänkande

17 jun 2015

Offentlig förvaltning: Svårt att styra IT-projekt

//
Kommentarer0

En vanlig uppfattning om IT-projekt inom offentlig förvaltning är att politiker beslutar och administratörer sedan genomför projekten. I verkligheten ser det betydligt mer komplext ut, med en mängd olika aktörer som samverkar.

Det innebär att IT-projekt stöter på svårigheter, men kan också vara en förutsättning för nytänkande. Det visar Ann-Sofie Hellberg, forskare i informatik vid Örebro universitet, i sin avhandling om e-förvaltning.

-Ytterst handlar det om nyttan med IT, men för att nå nytta och skapa framgångsrika projekt måste de som är inblandade förstå att vägen kan vara ganska slingrig. Vill man uppmuntra deltagande från olika aktörer så medför det att tydliga strategier ofta saknas och att många beslut därför måste tas under resans gång. Att många samverkar reser naturligtvis frågor kring vem som har ansvaret och kontrollen, vems idéer som genomförs och vem som har inflytande.

Läs mer här