Open Up!

Öppna data
10 aug 2020

Offentliga upphandlingar som öppen data

//
Kommentarer0

Projektet Open Up! som ska öppna upp data om offentliga upphandlingar i Sverige drivs av organisationen Open Knowledge Sweden med DIGG som projektpart. Projektet ska ta fram en webbaserad plattform där upphandlingsdata från offentliga aktörer kan visualiseras och analyseras av forskare, journalister, upphandlingsexperter och andra som är intresserade av att få bättre insyn i offentlig upphandling i Sverige.

– Sverige har visserligen en mycket lång tradition av offentlighetsprincip, men nu behöver vi ta vår öppenhet in i den digitala eran och verkligen dra nytta av våra digitaliserade verksamhetsprocesser för att skapa en mer hållbar välfärd. Erfarenheterna visar att genom en öppen inköpskedja kan myndigheter och kommuner jämföra mellan sig vad de betalar för olika varor och tjänster. Det ökar konkurrensen, pressar priser och kan även synliggöra felaktigheter samt identifiera bluff-företag. Vi har också sett att belastningen på ekonomiavdelningar för utlämnande av fakturor underlättas vilket är positivt för många kommuner som redan är hårt ansträngda, säger Kristine Ulander, Strateg på DIGG (Myndigheten för digital förvaltning)

Läs mer på DIGGs webbplats