Sekretesskydd för offentligt anställda

1 jun 2017

Ökad sekretess för myndighetsanställda

//
Kommentarer0

Lagrådet ska granska ett lagförslag om ökad sekretess för offentligt anställda personer. Förslaget gäller bland annat anställdas hemadresser och fotografier.

Läs mer här