Dagsböter för olovlig läsning av journal

4 maj 2017

Olaga dataintrång – läste sonens journaler

//
Kommentarer0

En person anställd inom vården döms för olaga dataintrång efter att ha loggat in i sjukvårdens journalsystem och olovligt läst sin sons journaler.

Läs mer här