Riksarkivets omorganisation fortgår

Verksamheten i Ramsele minskar
2 feb 2020

Omorganisation och neddragningar på Riksarkivet

//
Kommentarer0

På Riksarkivets hemsida kan vi läsa om Riksarkivets pågående omorganisation och vilka effekter det får. under 2019 har Riksarkivet minskat personalkostnaderna främst genom att inte förlänga tidsbegränsade anställningar och inte tillsätta vakanser. Under 2020 kommer fler åtgärder att vidtas, bl.a. kommer Riksarkivets verksamhet i Ramsele att minska.A rbetsuppgifter kommer att flyttas och den sektion som har sin placering i Ramsele upphör därmed. Förslaget innebär alltså att 15 befattningar/tjänster kommer att försvinna från Ramsele.

Ny organisation planeras träda i kraft 1 september 2020. Riksarkivarie Karin Åström Iko kommenterar:

– Jag beklagar och ser allvarligt på att vi måste dra ner på Riksarkivets verksamhet, det drabbar personalen och också våra användare. Jag har stor förståelse för att det är särskilt tungt på orter där arbetsmarknaden är svag.

Läs mer på Riksarkivet hemsida