Ökade kostnader på Riksarkivet

Satsningar på IT och infrastruktur
17 Dec 2019

Omställning på Riksarkivet

//
Kommentarer0

Riksarkivet kommenterar uppgifterna om att totalt 50 personer sägs upp. Myndigheten skriver bl. a:
”Riksarkivet har ständigt ökande kostnader för lokalhyror och personal. För andra året i rad har myndigheten begärt utökad anslagskredit från regeringen för att klara exempelvis kostnaderna för Krigsarkivets flytt till Arninge.”
Samtidigt genomför Riksarkivet en långsiktig omställning och gör satsningar för att utveckla it och infrastruktur, liksom digitala arbetssätt och kompetenser. Som en följd ökar myndighetens kostnader för detta, parallellt med ökningen av kostnader för arkivlokaler.”

I den skrivelse som skickats till Dokumentinfos redaktion fortsätter Riksarkivet

”Under 2019 har Riksarkivet minskat personalkostnaderna främst genom att inte förlänga tidsbegränsade anställningar och genom att inte tillsätta vakanser. Om man också inkluderar pensionsavgångar och de om sagt upp sig själva under året så handlar det om ett femtiotal personer som lämnat Riksarkivet. Under 2019 har också omplaceringar skett inom myndigheten.”

Läs mer här