Nationell åtkomstpunkt

öppen för alla
2 feb 2018

Öppna data – all trafikdata blir tillgänglig för tredjepartsaktörer

/
Postad av
/
Kommentarer0

”Vid sidan av väderdata och kartdata är trafikdata väldigt användbara för den som vill utveckla tjänster. Och nu händer det grejer på det området efter att en EU-förordning klubbades i höstas.
Förordningen innebär att alla berörda myndigheter och operatörer i alla medlemsländer är skyldiga att tillhandahålla metadata i en nationell åtkomstpunkt som är öppen för alla. I Sverige är det Samtrafiken, kollektivtrafikaktörernas samägda bolag för gemensamt utvecklade it-tjänster, som driver arbetet vars första fas ska vara klar till december 2019.” Läs mer