Informationshantering

Stor behov av utbildning
19 feb 2019

Organisationens kompetens – nyckeln till en bra informationshantering

//
Kommentarer0

av Olle Ebbinghaus

Dokumentinfo beskriver informationshantering som fem samverkande områden:

  • Externa krav
  • Interna krav
  • Lagring
  • Människa
  • Verksamhet

Det är ett försök att dela upp och strukturera det som i många organisationer är både splittrat och rörigt och där det inte finns en tydlighet när det gäller roller, hur organisationen värderar information, vilka regler som gäller, hur man ska arbeta för att systematiskt förbättra hanteringen. Information är en ”osynlig” resurs som ingen har ett övergripande ansvarar för, som det inte finns en budget för och som inte har något värde.

När det i denna ”röra” framkommer en uppenbar brist, t.ex. att information inte hanteras enligt gällande lagar och regler, så finns det en övertro på att man kan köpa sig en lösning och sedan återgå till samma arbetssätt som resulterat i röran. Man investerar i ett nytt IT-system, man rekryterar ytterligare personer som ska arbeta som registratorer, man organiserar om, tillsätter en ny chef och vidtar ytterligare åtgärder för att visa att man satsar på området, men förutsättningar för systematiskt arbete med informationshanteringen skapas i allmänhet inte.

Läs hela artikeln på Olles blogg