Effektivare handläggning

Ökad tillgänglighet
22 maj 2018

Örnsköldsviks kommuns digitalisering framgångsrik

//
Kommentarer0

Lokaltidningen 7 i Örnsköldsvik återger en analys av kommunens e-tjänster som visar att kommunens satsningar på digitala lösningar gått bra och ger ett bra underlag för framtida prioriteringar.

Effektanalysen av e-tjänster är en del av kommunens arbete att ta fram och utvärdera digitala tjänster tillsammans med andra kommuner i projektet e-Samverkan. Slutsatserna av analysen kan användas för att snabba på utvecklingen av digitala lösningar i kommunen.

Analysen visar att digitaliseringen har gett snabbare handläggning, bättre underlag för beslut och ökad tillgänglighet.

Förutom effektiviseringarna som skett så säger också analysen att det finns förbättringspotentialer inför framtida satsningar, till exempel inom tekniska funktioner som automatiska påminnelser för både medborgare och personal och att få fler att i högre grad använda de digitala tjänsterna.

Läs artikeln