Insprirationsdag

Certifierad informationscontroller

Kommentarer0
Certifierad informationscontroller FÖRDJUPNINGSKURS I SYSTEMATISK INFORMATIONSHANTERING Bli Certifierad informationscontroller. Det här är kursen för dig som vill gå en längre fördjupningskurs och bli certifierad informationscontroller....
Läs mer

Certifierad registrator

Kommentarer0
Certifierad registrator Grundutbildning med fokus på digitala arbetssätt Det här är kursen för dig som vill gå en längre grundutbildning och bli certifierad registrator. Du...
Läs mer

Dokumentcontroller

Kommentarer0
Dokumentcontroller Lär dig leda och styra diarieföringen! Här lär du dig hur du kan agera som dokumentcontroller. Rollens innehåll varierar i olika organisationer men på...
Läs mer

Sekretess i praktiken

Kommentarer0
Sekretess i praktiken Lär dig göra grundliga och genomtänkta sekretessprövningar Med utgångspunkt i den egna verksamheten övar vi på att tolka offentlighets- och sekretesslagen i...
Läs mer

Informationshanteringsplan i praktiken

Kommentarer0
Informationshanteringsplan i praktiken Få struktur och ordning på informationen Du kommer att kunna skapa, implementera och förvalta en informationshanteringsplan. En informationshanteringsplan, som även kallas arkivbildningsplan,...
Läs mer

Arkivera i praktiken

Kommentarer0
Arkivera i praktiken Arkivet: en resurs för verksamheten och för framtiden Du kommer att kunna arbeta självständigt med arkivfrågor enligt gällande regelverk. Under dessa två...
Läs mer

Diarieföra i praktiken

Kommentarer0
Diarieföra i praktiken Känn dig trygg i rollen som registrator Du kommer att kunna arbeta självständigt med diarieföring/registrering enligt offentlighets- och sekretesslagen. Under utbildningen får...
Läs mer