Förbättrad verksamhet genom automatisering

4 maj 2017

Pensionsmyndigheten effektiviserar arbetet genom automatiserad ärendehantering

//
Kommentarer0

Pensionsmyndighetens arbete med att automatisera delar av sin verksamhet har gett resultat. Hittills har 80-90 årsarbetskrafter frigjorts och beslutsprocesser förkortats.

Läs mer här