Datainspektionen föreslår lag inom utbildningsväsendet

5 okt 2017

Personuppgifter inom skolverksamhet bör ha egen lagstiftning

//
Kommentarer0

För att skydda elevers rättigheter och tydliggöra arbetet för personuppgiftsansvariga, föreslår Datainspektionen en egen lagstiftning för hantering av personuppgifter inom utbildningsväsendet.

Läs mer här