Känsliga personuppgifter om barn

publicerades på kommunens hemsida