Personuppgiftshantering inom en koncern

Överföring till tredje land
24 aug 2020

Personuppgifter: Tetra Pak-koncernen har bindande företagsbestämmelser

//
Kommentarer0

Tetra Pak-koncernen har fått sina bindande företagsbestämmelser godkända av Datainspektionen. Syftet med bindande företagsbestämmelser är att underlätta för koncerner att föra över personuppgifter till koncernbolag utanför EU/EES.

Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) är regler som multinationella koncerner kan ta fram för att reglera sin behandling av personuppgifter och säkerställa lämpliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till företag inom den egna koncernen i länder utanför EU/EES. Bindande företagsbestämmelser måste godkännas av ansvarig europeisk dataskyddsmyndighet.

läs mer på datainspektionen.se