Sekretessprövning

Personuppgiftsincidenter
19 nov 2018

Personuppgiftsincidenter inte hemliga

//
Kommentarer0

På allmanhandling.se kan man läsa att Datainspektionen avslog en begäran att ta del av personuppgiftsincidenter. Kammarrätten fann dock att ett flertal uppgifter i de aktuella handlingarna var offentliga och skickade tillbaka ärenden till Datainspektionen för förnyad sekretessprövning.

Läs hela domen här