Tieto och Esbo stad i AI-projekt

10 aug 2017

Pilotprojekt kring artificiell intelligens ska motverka socialt utanförskap

//
Kommentarer0

Tieto och Esbo stad inleder ett AI-projekt med försök att kombinera stora mängder data från socialtjänst och hälsovård med brukaruppgifter från barnomsorgen. Syftet är förbättrad service och att kunna förutse behoven av insatser.

Läs mer här