Informationsutbyte

Etablera förutsättningar för förvaltningsgemensam informationshantering
29 mar 2020

Plan för etablering av infrastruktur för informationsutbyte

//
Kommentarer0

DIGG har nyligen publicerat en rapport som innehåller en plan för etablera en digital infrastruktur för informationsutbyte för den offentliga förvaltningen. Planen innehåller en uppskattning på kostnader för åren 2021-2023, som visar på årliga kostnader på mellan 150 och 190 miljoner kronor för att etablera infrastrukturen.

Sverige saknar flera av de förvaltningsgemensamma lösningar för informationsutbyte som finns i jämförbara länder. Bristen på en nationell digital infrastruktur och avsaknaden av förvaltningsgemensam styrning och samordning har lett till många olika myndighets- och sektorsspecifika lösningar som skiljer sig från varandra, vilket i stor utsträckning har resulterat i ineffektivitet i den offentliga sektorn.

Läs rapporten här