AI

Ansiktsigenkänning
24 aug 2020

Polisen får använda ansiktsigenkänning i brottsutredningar

//
Kommentarer0

Enligt SvT har Datainspektionen givit polisen klartecken att använda ansiktsigenkänning i brottsutredningar. Det innebär att AI och biometrisk ansiktsigenkänning kommer att kunna användas vid granskning av övervakningsbilder.

Polisens Nationellt forensiskt centrum, NFC, har tillsammans med polisens IT-avdelning bedrivit ett pilotprojekt med automatisk bildanalys vid brottsutredningar.

– Det är en oerhörd effektivisering, säger Niclas Appleby, forensiker vid NFC

Läs mer på svt.se