Polisens arkivförteckning

Hemlig
29 apr 2019

Polisens arkivförteckningen hemlig

//
Kommentarer0

Kammarrätten avslår en överklagan gällande sekretessbeläggning av en arkivförteckning hos Polismyndigheten.Kammarrätten bedömer att de begärda uppgifterna är av sådan karaktär att de sammantaget ger en sådan överblick över Polismyndighetens organisation och arbetsmetoder att de omfattas av sekretess enligt 18 kap. 1 § OSL.

Läs domen på allmänhanding.se