2009

Project Info

Project Description

  • Konferenserna Kommunala kontaktcenter 2009, IT & Juridik 2009 och Teknisk dokumentation genomfördes
  • Två föreläsningar ”Ska du veckla in eller ut dig”, med Jonas Gåde, känd från TV3:s program ”Grannfejden”, genomfördes
  • 1-dagskurserna Systemförvaltning, Diarieföring i praktiken, Beställa ärendehanteringssystem och Effektiv utan stress togs fram.
  • Konsultuppdrag åt Statliga bolag och IT-leverantörer genomfördes.