2011

Project Info

Project Description

  • Konferenser om eArkivering, Diarieföring och PDF/A genomförs.
  • Omfattande projekt med kunder inom läkemedel och transportindustrin genomföras. Förstudie hos en statlig myndighet genomförs
  • Flera företagsinterna kurser planeras och genomförs