2012

Project Info

Project Description

  • Ett PDF/A-seminarium arrangeras. Seminariet är välbesökt och en del av föredragshållarna kommer från Europa.
  • Ett landsting får hjälp med att utvärdera systemstöd för diarieföring och ärendehantering.
  • Projekt drivs vid ett läkemedelsbolag, företag vid transportindustrin
  • Förstudier genomförs hos flera statliga myndigheter