2013

Project Info

Project Description

  • En konferens om PDF/A genomförs
  • Konsultinsatser vid ett flertal bolag, myndigheter och landsting genomförs
  • Dokumentinfos företagsstrategi förtydligas
  • Kursutbudet kompletteras